Food Innovatie & de circulaire economie

Food als onderdeel van de circulaire economie

Food is één van de grootste goederenstromen in de Metropoolregio Amsterdam; de regio produceert, verwerkt en consumeert. In toenemende mate ontstaat de uitdaging om de hele foodindustrie om te vormen tot een duurzame industrie. Steeds meer bedrijven zien nut en noodzaak van het nadenken in circulaire economische modellen, waarbij zorgvuldig omgegaan wordt met voedselstromen; van productie tot consument. De groei van de bevolking zorgt voor een toenemende vraag naar voedsel. Hoewel technologische ontwikkeling geleid heeft tot korte ketens en klant-gedreven productie, zal de vraag naar voedsel in zijn geheel blijven toenemen.

De goederenstromen van voedsel en reststromen dragen in grote mate bij aan de logistieke druk in de regio, alleen al in Noord-Holland wordt bijna 200.000 ton afval geproduceerd. Vanuit de retail en consument wordt steeds bewuster omgegaan met waste. Over de grootste stromen afval, die onderdeel uitmaken van het primaire productieproces van productiebedrijven is veel bekend, maar het hoogwaardig hergebruiken van afval staat nog in de kinderschoenen. Toegepast onderzoek naar verpakkingen van voedsel daarentegen wordt al wel veel gedaan. Als we nu niet de eerste stappen zetten om iets aan de reststromen te doen, zullen de kosten voor afvalverwerking stijgen en blijven bovendien waardevolle productiegrondstoffen onbenut. De vraag is daarom: hoe kunnen we er voor zorgen dat reststromen binnen de foodproductie in de regio wordt verminderd door het slimmer organiseren van het productieproces én hoe kunnen we onze reststromen zo hoogwaardig mogelijk upcyclen?

Wageningen University & Research, TU Delft, Universiteit van Amsterdam, AMS Institute, de gemeente Zaanstad en de Rabobank hebben de handen ineen geslagen om kennis over circulaire economie beschikbaar en toepasbaar te maken voor het food bedrijfsleven. De vele onderzoeken die al zijn gedaan en de kennis die is vergaard, bieden kansen voor de reststromen van bedrijven en organisaties in:

  • het besparen van kosten
  • het ontwikkelen van nieuwe (logistieke) verdienmodellen
  • het ontwikkelen van slimmere verpakkingen, die enerzijds houdbaarheid verlengen en anderzijds minder verpakkingsmateriaal vragen
  • het valoriseren en opwaarderen van afvalstromen naar waardevolle (hernieuwbare) ingrediënten
  • het verbeteren van het bedrijfsimago

Op 1 maart ontvangen wij u graag in De Stoomhal in Wormer.

Meer over het event en het programma:

Alles over het event

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *