• Food Innovatie Zaanstad


  • De Food-sector in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is van grote economische waarde. Gezien mondiale enca technologische ontwikkelingen is het van belang om te blijven innoveren en op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Een goede relatie en aansluiting tussen food-bedrijven en onderzoeks- en hogere onderwijsinstellingen is hierin een essentiële sleutel.

    Food Innovatie biedt een platform voor vertegenwoordigers vanuit bedrijven, onderzoek en onderwijs om te netwerken, inspiratie op te doen en mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. We hebben de ambitie om inzichtelijk te maken welke kansen zich aandienen in de samenwerking tussen bedrijven, kennis en onderwijs. De events bieden één ieder volop mogelijkheden om nader kennis te maken en daardoor de eerste fundamenten voor een vruchtbare relatie te leggen.

    Tijdens de verschillende themabijeenkomsten worden de mogelijkheden voor samenwerking zo concreet mogelijk verkend. Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende thema’s en de planning van de inhoudelijke bijeenkomsten. De thema’s zijn gekozen op basis van de 10 verschillende thematafels van het Food Innovatie Event 2015.

    • Food Innovatie Zaanstad

Onderwerpen Food Innovatie Event


De volgende onderwerpen worden uitgebreid behandeld tijdens het eerstvolgende Food Innovation Event.